S.C.

BUSINESS EXPERT

S.R.L.

partenerul tău pentru managementul riscului de incendiu – siguranţa ta este importantă

 

Servicii

 

S.C. Business Expert S.R.L. oferă servicii complete adresate tuturor problemelor de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul unei firme, prin asumarea răspunderii totale faţă de beneficiari şi în faţa organelor de control, o viziune inovatoare în acest domeniu de activitate.

Servicii prestate:

-                              întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al judeţului Arad a avizelor şi acordurilor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare obţinerii autorizaţiilor de construire pentru noi investiţii, pentru modificări constructive sau pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii existente, respectiv a autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare pentru funcţionarea societăţilor. Prin documentaţii se vor stabili toate variantele privind măsurile de prevenire a incendiilor ce vor trebui îndeplinite, astfel încât aceste măsuri să implice costuri minime.

-                              întocmirea planului de intervenţie în caz de incendiu, în vederea asigurării unei intevenţii operative în caz de incendiu a personalului de pe locul de muncă în colaborare cu formaţiile de intervenţie;

-                              elaborarea dispoziţiilor interne pentru stabilirea responsabilităţilor pe linia apărării împotriva incendiilor;

-                              efectuarea lunară a instructajului privind prevenirea şi stingerea incendiilor cu întreg personalul angajat şi consemnarea acestuia în fişele de instructaj;

-                              executarea trimestrial cu întreg personalul angajat a unui exerciţiu practic de alarmare şi intervenţie în caz de incendiu, pentru o situaţie concretă;

-                              aducerea la cunoştinţa conducerii societăţii a legislaţiei nou apărute şi a măsurilor ce se impun a fi luate în concordanţă cu acest fapt;

-                              urmărirea modului de îndeplinire în teren a reglementărilor legale şi ale actelor normative în vigoare, aducerea la cunoştinţa conducerii societăţii a neregulilor constatate şi a măsurilor ce se impun pentru remedierea acestora, în baza unui referat semnat de luare la cunoştinţă;

-                              reprezentarea societăţii cu ocazia executării controalelor executate de către cei în drept;

-                              orice asistenţă în domeniu;

-                              livrarea de echipamente şi instalaţii specifice (stingătoare, hidranţi interiori şi exteriori, instalaţii de semnalizare incendii, uşi rezistente la foc şi antifoc, trape pentru evacuarea fumului şi gazelor fiebinţi etc);

-                              asigurarea verificării în vederea întreţinerii mijloacelor de intervenţie.

 

Având în vedere fuziunea dintre Grupul de Pompieri “Vasile Goldiş” Arad şi Inspectoratul de Protecţie Civilă Arad sub noua denumire de Inspectorat pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile goldiş” Arad, societatea noastră şi-a extins activitatea şi în domeniul serviciilor privind problemele de apărare a populaţiei civile (managementul situaţiilor de risc la inundaţii, cutremure, apărare antiaeriană şi alte dezastre).

Nu în ultimul rând, prestăm şi servicii parţiale în domeniul protecţiei mediului şi anume întocmiri de documentaţii tehnice pentru obţinerea de la Agenţia de Protecţia Mediului a avizelor şi acordurilor de mediu, necesare obţinerii autorizaţiilor de construire pentru noi investiţii, pentru modificări constructive sau pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii existente, respectiv a autorizaţiilor de mediu, necesare pentru funcţionarea societăţilor.

De asemenea, societatea are în vedere constituirea unei echipe de execuţie a instalaţiilor electrice şi sanitare de orice tip (hidranţi interiori şi exteriori de incendiu, rezervă de incendiu şi casa pompelor, instalaţii electrice de orice tip).

 

 

 

 

 

 

·         Pagina principala

·         Despre Arad

·         Despre noi

·         Istoric

Ø      Servicii

·         Proiecte de viitor

·         Contact

·         Poze